Äldre nyheter

(2021-12-01) Nu kommer du endast in med tagg och kod!

Styrelsen har genomfört bytte av cylindrar i alla portar, och portar går nu enbart att öppna med tagg och tillhörande kod!


(2021-11-24) Vinterunderhåll för innergården

Föreningen har glädjen att återigen kunnat anlita Shirin Aydin och Josef Illes att sköta vinterunderhållet för vår innergård och tillhörande trappa. Underhållet startar denna vecka (v.47) och sträcker sig fram tom 24 april 2022. Trottoarerna runt föreningen sköts av kommunen.

Det känns särskilt roligt att engagerat Shirin och Josef, då båda ungdomarna bor i vår förening!

(2021-11-01) Nytt försäkringsbolag from 1 November

Styrelsen har tecknat en ny försäkring för bostadsrättstillägget för föreningens medlemmar. Från och med idag 1 november anmäler du eventuella skador som kan hänföras till bostadsrättstillägget hos "Brandkontoret". Försäkringsnumret där är 112602*1.

Kom ihåg att de flesta ärenden i första hand täcks av din ordinarie hemförsäkring. Du behöver dock inte teckna ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring då föreningen står för denna.


(2021-10-30) Den 1 december tar vi bort möjligheten att komma in med hemnyckel till porten

Från den 1 december blir det endast möjligt att använda det nya portlåset. Därför behöver alla medlemmar i BRF Vindmöllan börja vänja sig att använda tagg+kod eller porttelefon.

 

Om ni inte lagt in telefonnummer i portlåset så rekommenderar vi att ni gör det snarast. Då minimerar ni risken att bli utelåsta i situationer där kod glömts bort eller tagg spärrats.

 

Om er tagg är spärrad, er kod bortglömd eller om ni vill lägga in telefonnummer i portlåset, vänligen kontakta styrelsen: styrelsen@vindmollan.se

 

Styrelsen införde ett nytt portlås i början av året. Det nya portlåset innebär ökad säkerhet för alla medlemmar i BRF Vindmöllan. Vid installation av nya portlåset försvinner möjligheten att komma in med hemnyckel, detta så att endast taggar och porttelefon möjliggör passage.

Tyvärr har vi haft problem med att dörrautomatiken som inte fungerat korrekt. Styrelsen har i ett år arbetat med att lösa problemet via vår tekniska förvaltare JM. Det har varit en långdragen process vilket är anledningen till att vi inte fullt ut nyttjat det nya portlåset. Om styrelsen hade tagit bort möjligheten att komma in med hemnyckel, samtidigt som vår dörrautomatik inte är pålitlig, så hade risken varit stor att någon blir utelåst med nya portlåset. Vi är nu i ett läge där vi anser att dörrautomatiken är tillräckligt tillförlitlig.


(2021-10-28) Ventilationen i Väderkvarnsgatan felanmäld!

Ventilationen i Väderkvarnsgatan är felanmäld till JM 27/10. Vi beklagar och hoppas JM löser detta innan helgen.


(2021-10-21) Helgöppna miljörum!

Miljörummen är nu även öppna på helger, från kl 12:00-18:00. Notera att om vi ser ökad misskötsel med denna förändring så kommer vi att återgå till helgstängt!


(2021-09-20) Ingen åtkomst till miljörum!

Problem med passagesystem har upptäcks, att det inte är möjligt att komma in i miljörummen. Styrelsen har felanmält detta till JM och försöker åtgärda felet så fort som möjligt.


(2021-06-15) Det är dags att byta ut luftfilter i samtliga lägenheter!

Nedanstående tider kan ni hämta ut era nya luftfilter:

Onsdag, 23/6 18:00-19:00
Torsdag, 24/6 18:00-19:00
Söndag, 27/6 12:00-13:00
Torsdag, 1/7 18:00-19:00

Var? I entrén/cykelrummet på Mäldgatan 4.

Föreningen står för kostnaden. Det kostar alltså inget att hämta ut nya. Det är VIKTIGT för luften i er lägenhet och vår fastighet att samtliga byter sina filter.
Kom ihåg att kolla hur många filter ni behöver innan ni dyker upp för att hämta ut nya! Era luftfilter sitter precis bakom elementen.

Ta med dig legitimation.

Vid andrahandsuthyrning där bostadsrättsinnehavaren bor på annan ort kan utlämning ske genom att fullmakt ges av bostadsrättsinnehavarens.
I full makten ska framgå vem som ger fullmakten, fullständigt namn och personnummer samt vem som får fullmakten, fullständigt namn och personnummer. Kopia på bostadsrättsinnehavarens id-handling ska medtas
Fullmakttagaren ska legitimera sig med ID-kort.

För att minska risk för smitta – håll avstånd och kom en per lägenhet!


(2021-06-05) Styrelsen har städat

Styrelsen har träffats den 8 maj för att städa trapphus och miljörum från stora avfall. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att sköta sig, annars kan det resultera i att hyresavgifter höjs.


(2021-04-22) Bortforsling av saker från allmänna utrymmen i

källarkorridorer och trappuppgångar

I källarlokalerna är det absolut förbjudet att ställa saker utanför förråd eller för cyklar och barnvagnar uppmärkta rum. Detta inte minst då det enligt lag är förbjudet med tanke på rådande brandskyddsbestämmelser.

 

Möbler och annat brännbart material får inte heller förvaras i allmänna utrymmen, som trappuppgångar eller korridorer i källare.

 

Möbler, extramadrasser, cyklar och annat förvarar Ni i ert hem eller i källarförrådet. Även om korridoren kan kännas tom är det viktigt att Ni inte möblerar den eller förvarar saker där. Vid en eventuell brand är det ett direkt hot mot allas säkerhet. Det underlättar även för städningen om det inte står saker i vägen.

För att alla ska känna sig trygga ser vi regelbundet över byggnaden och om det då står saker i korridoren kan vi ibland behöva forsla bort det för att få utrymningsvägen fri.

 

Lägenhetsinnehavare debiteras för kostnaden om föreningen måste frakta bort eventuella föremål.

 

Ni som vet mer er att ni har saker stående i förrådskorridorer eller andra allmänna utrymmen i nuläget ber vi flytta dessa prylar omgående.

 

Detta skall ske snarast, dock senast fredag den 7e maj.

 

De saker som fortfarande står kvar efter detta datum kommer att forslas bort och slängas.


(2021-04-16) Regler för grillning uteplats/balkong

 • Gasol- och kolgrillar får av brandsäkerhetsskäl inte användas på balkonger.
 • Uteplats där det inte finns balkong/terrass ovanför får gasolgrill användas.
 • Elgrill får användas på balkonger under förutsättning att hänsyn visas för grannar och deras närmiljö.
 • Vill du grilla på innergården går det bra med förutsättning att hänsyn visas till grannarna. Grillar får inte förvaras på gården utan tas undan efter avslutad grillning.


(2021-04-14) Nya stadgar!

Nya stadgar finns nu ute på hemsidan under fliken Information.


(2021-04-13) Styrelsens argument att behålla innergården öppen!

Styrelsen har övervägt att bygga ett galler mot innergården, men fattat beslutet att inte bygga något galler. Ett galler matchar inte den ”öppna gård” som arkitekten tänkt. Ett galler förstör helhetsintrycket och harmoniserar inte med övriga kvarters tillgänglighet. En gallerförsedd gård bedöms inte höja bostädernas värde, tvärtom, risken är att potentiella köpare uppfattar att området är farligt eller att föreningen/ute miljön inte är välkomnande.


(2021-03-23) Välkommen till att delta på årsstämman 31 Mars


Alternativ 1 - Gå med på din dator eller mobilapp
Klicka här för att delta i mötet


Alternativ 2 - Ring in med telefon
+46 8 535 270 40, ange telefonkonferens-ID: 244 631 54#


Guider:

Installera Teams på Dator

Installera Teams på telefon

Hur du ansluter till ett Teams möte


(2021-03-08) Gällande post som inte levereras pga nytt passersystem

Det finns en pågående kontakt mellan styrelsen & post nord m. fl. för att lösa situationen.


(2021-03-04) Kallelse till årsstämma (3 mars)

Datum: Onsdagen den 31 mars 2021, kl. 18:00

Lokal: Digitalt via Teams alternativ poströstning

Dagordning: Enligt föreningens stadgar och andra beslutet av två gällande nya stadgar. Stämman har bifallit första beslutet till stadgeändring.


Motioner: Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens stadgar (§ 18). Motionstiden har nu passerats.


På grund av det rådande läget med pandemin kommer det att finnas möjlighet att ansluta digitalt till årsstämman. Instruktion kring hur ni ansluter till mötet samt länk till mötet kommer att komma upp inom kort under ”Senaste nytt” på föreningens hemsida, vindmollan.se. Saknar ni dator/surfplatta/telefon med möjligheter att ansluta till mötet, kommer ni även att kunna ansluta genom att ”ringa upp” till mötet via telefon.


Det kommer även att finnas möjlighet till poströstning. Poströstningsformuläret lämnas i Styrelsens brevlåda, som finns vid övriga postboxar i entrén på Mäldgatan 6, senast tisdagen den 30 mars.


Årsredovisningen och poströstningsformulär delas ut ca 2 veckor innan stämman.


Se kallelse HÄR.


(2021-02-01) Extra tillfälle för utdelning av brickor

Ca 25 personer har inte hämtat ut sina taggar! Det är viktigt att dessa individer hämtar ut sina taggar så att vi kan aktivera systemet så fort som möjligt!


Hämta ut och signera koder och taggar till porten vid följande tillfälle:
Söndag 07/2 kl. 14:00-15:00 – Entrén Mäldgatan 4

Ta med dig legitimation!
Kom en per lägenhet, endast ägare av bostadsrätter har rätt att hämta ut nycklar.

Vid andrahandsuthyrning där bostadsrättsinnehavaren bor på annan ort kan utlämning ske genom att fullmakt ges av bostadsrättsinnehavaren. 
I fullmakten ska framgå vem som ger fullmakt, fullständigt namn och personnummer samt vem som får fullmakten, fullständigt namn och personnummer. 
Kopia på bostadsrättsinnehavarens id-handling ska medtas.
Fullmakttagaren ska legitimera sig med ID-kort.


För att minska risk för smitta – håll avstånd!


(2021-02-01) Rutiner för det nya inpasseringssystem

Nya rutiner finns ute, läs HÄR.


(2021-01-28) Instruktioner för inpasseringssystem

Porttelefon Besökarinstruktion, läs HÄR.

Porttelefon Användarinstruktion, läs HÄR.


(2021-01-18) Utdelning av brickor och koder till nytt inpasseringssystem

Det är nu schemalagt för utdelning av koder och taggar till det nya inpasseringssystemet.

Hämta ut och signera koder och taggar till porten vid något av följande tillfällen:
Torsdag 28/1 kl. 18:00-20:00 – Entrén Mäldgatan 4
Lördag 30/1 kl. 10:00-12:00 – Entrén Mäldgatan 4

Nytt portlås införs för ökad säkerhet för alla medlemmar i BRF Vindmöllan.

Ta med dig legitimation!
Kom en per lägenhet, endast ägare av bostadsrätter har rätt att hämta ut nycklar.

Vid andrahandsuthyrning där bostadsrättsinnehavaren bor på annan ort kan utlämning ske genom att fullmakt ges av bostadsrättsinnehavaren. 
I fullmakten ska framgå vem som ger fullmakt, fullständigt namn och personnummer samt vem som får fullmakten, fullständigt namn och personnummer. 
Kopia på bostadsrättsinnehavarens id-handling ska medtas.
Fullmakttagaren ska legitimera sig med ID-kort.


För att minska risk för smitta – håll avstånd!

Mer information, när systemet börjar fungera, hur du kan beställa extra taggar samt manualer för inpassering med tagg/kod samt användning av porttelefon, mm kommer att finnas på denna hemsida.


(2021-01-12) Information från Valberedningen i BRF Vindmöllan

Intresserad av att vara med i styrelsen? Läs HÄR!

Sista dag att inkomma med ansökan till styrelsen är den 1 Februari.


(2020-12-22) Intresse att skotta snö?
Då föreningen har svårt att hitta en leverantör för snöröjning i vårt område ställer vi nu frågan om någon ur föreningen att ta på sig uppdraget mot ett arvode.

Om intresse finns, kontakta: Camil Aydin, kontaktuppgifter: devranaydin.ca@gmail.com.

Hör av er senast 26 dec 2020.
Vid kontakt beskrivs riktlinjer för skottningen, dvs när det behövs samt var. Förutsättningen är att man är tillgänglig från och med julen 2020 och under hela våren 2021.
Ett arvode för det ideella uppdraget kommer att utgå. 
Uppdraget passar den som ofta är hemma och som har en god fysik. Det kräver inga förkunskaper och kan passa en ungdom från 15 år och uppåt. Skyfflar finns tillgängliga i föreningen och föreningen köper in sand att sanda med.


(2020-12-14): Nytt kodsystem, vi behöver DIN information!

Det går snabbare fram med installation av nytt kodsystem. För att påskynda processen, så önskar styrelsen att ni mailar styrelsen med:

 • Namn på ägare av bostaden
 • Adress och lägenhets nummer på 5 siffor
 • Vilket telefonnummer man ska kunna ringa på vid porten, det går bra att ange 2 nummer.


I mailets rubrikfält, skriv lägenhetsnummeret!


Skickas till styrelsen@vindmollan.se


(2020-12-02): Ofungerande taggar till garaget

Om din tagg inte fungerar, ange vilket trapphus och lägg ett ärende åt styrelsen.


(2020-12-02): Kallt hemma

Innan felanmälan görs till JM, mät temperaturen själv ett flertalgånger mitt i rummen. Om JM åker ut och temperaturen visar sig vara rätt, betalar medlemmen för JM ärendet. Notera att det tar tid för värmesystemet att reagera på väderomslag.


(2020-12-02): Istappar

Styrelsen vill uppmana medlemmar att kontakta styrelsen om istappar hittas.

Var tydlig med vart istapparna ligger!


(2020-10-29): Köp säkerhetsdörr

Styrelsen har tecknat ett avtal med Säker Bostad, medlemmarna kan beställa säkerhetsdörrar via dem.


Erbjudande till boende i BRF Vindmöllan, läs HÄR.


Produktblad för säkerhetsdörr RC3, läs HÄR.


Produktblad för säkerhetsdörr RC4, läs HÄR.


(2020-10-29): Portkoder är borttagna

Portkoderna är nu inte fungerande, detta för att förebygga fler inbrott.


(2020-10-27): Inbrott och vaksamhet

Under senaste tiden har vi haft flera inbrott, p.g.a. alla inbrott har vi i styrelsen beslutat att tillfälligt ta bort kodlåsen tills vi har ett nytt säkrare system på plats.
Vi vill uppmana alla:

 • Släpp inte in personer som ni inte känner!
 • Ser ni entredörrar stå på glänt så stäng dem!


(2020-10-22): Kallelse till extrasträmma

På grund av det rådande läget med COVID kommer extrastämman att äga rum digitalt via Teams den 1:a december kl 18.00.


Läs mer om hur ni kan ansluta er digitalt via nätet till extrastämman HÄR. När extrastämman startar, anslut till extrastämman genom att klicka HÄR.


För dig som vill ringa in till mötet via telefon gör det genom att:

 1. Ringa: +46 8 535 270 40
 2. Ange konferens ID: 967 892 48#


(2020-10-19): Cykelägare, TITTA HIT!

Alla cyklar (och övriga prylar) i cykelrummen har under söndagen den
18 oktober märkts upp med orangea band, de som har banden kvar
på sig söndagen den 29 november kommer att omhändertas och
därefter behållas i 3 månader innan de överlämnas som hittegods till
Polisen. För att visa att du äger en av cyklarna i något av cykelrummen tar
du helt enkelt bort det orangea bandet som är ditsatt. Senast 29/11.


Vidare vill vi också informera om att barnvagn- och rullstolssrummen
i trappuppgångarna endast är avsedda för just barnvagnar och
rullstolar. Det finns väldigt många cyklar stående i dessa i dagsläget.
Alla som har sina cyklar stående i något av rummen behöver flytta
dessa till något av cykelrummen. Samtliga cyklar som finns kvar i
förråden söndagen den 29 november kommer att omhändertas och
precis som ovan omhändertas i tre månader.


Har du blivit av med din cykel efter rensningen kommer du att i tre
månaders tid (fram till och med den 1 mars) kunna kontakta styrelsen
för att återfå din cykel.


(2020-08-25): Rensa källarutrymmen

På söndag morgon, 2020-08-29, kommer styrelsen att slänga allt som finns i källargångarna på tippen. Ta bort dina saker innan dess!


Ni som vet at ni har ställt möbler eller andra saker i källargångarna ombeds att ta bort de omgående!


(2020-03-21): Coronavirus och kommande årsmötet

På grund av det rådande läget med coronavirusets spridning kommer det att finnas möjlighet att ansluta via internet till kommande årsmöte den 1:a April kl 18.30.


Om ni känner er sjuka ska ni INTE komma till lokalen för årsmötet utan medverka digitalt via kommunikationstjänsten Teams eller via telefonsamtal.


Läs mer om hur ni kan ansluta er digitalt via nätet till årsmötet HÄR.
När årsmötet startar, anslut till årsmötet genom att klicka HÄR.


För dig som vill ringa in till mötet via telefon gör det genom att:

 1. Ringa: +46 8 535 270 40
 2. Ange konferens ID: 719 338 158#


(2020-03-13): Besiktning på grund av sprängningar

Föreningsmedlemmar med bostäder mot bygget har fått information från Bergsäker AB om besiktning inför kommande sprängningar på arbetsplatsen bredvid våran fastighet.


Lämnas inte tillträde till lägenheten för inspektion och efter kontroll, kommer ägaren till bostaden att ha ansvar för eventuella reparationer och står själv för kostnader för dessa.


(2020-03-12): Beslut att pause boendetjänster

Det har nu beslutats att alla boendetjänster tillsvidare utgår från JM@homes tjänsteutbud. Beslutet innebär att tjänsterna säljstoppas den 10 mars och att JM inte längre tar emot nya kundförfrågningar. Redan inkomna kundärenden hanterar JM som vanligt under en avvecklingsperiod fram tills sista bokade uppdraget är utfört och fakturerat.


För frågor, vänligen kontakta JMs kundtjänst på 020-731 731.

(2020-02-06): Tillgång till Hobbyrum

Styrelsen har identifierat misskötsel av föreningens hobbyrum. Tidigare har hobbyrummet varit fritt åtkomlig för samtliga medlemmar. Framöver krävs det att man mailar styrelsen för tillgång.


(2020-02-06): Välkommen till årsmöte

Datum: 2020-04-01

Tid: 18.30

Plats: Gamla simhallen (Mjölnarvägen 3, 177 41 Järfälla)


Lokalen ligger på andra sidan Järfällavägen, samma hus som gamla simmhallen, cirka 300 meter från Vindmöllan.


(2020-01-24): Tillgång till miljörummen

Kodlåsen ger endast tillträde till miljörummen följande tider:

* Vardagar 06.30-21.00

* Stängt på helgerna


(2020-01-20): Kom med i styrelsen

Är du intresserad av att vara med i styrelsen?

Anmäl ditt intresse via valberedningen@vindmollan.se


(2020-01-20): Synpunkter på extern miljö

Brf. Vindmöllan ansvarar för underhåll innanför portdörrar. Övriga ytor såsom trottoarer och gator ansvarar Järfälla kommun över, sådana synpunkter bör lämnas HÄR.


(2020-01-09): Luftfilterbyte

Det är dags att byta ut luftfilter i samtliga lägenheter.


Nedanstående tider kan ni hämta ut era nya luftfilter:

Måndag 13/1 18:00-19:00

Tisdag 21/1 18:00-19:00


Var? Styrelserummet i källaren på Väderkvarnsgatan 6.


Föreningen står för kostnaden. Det kostar alltså inget att hämta ut nya. Det är VIKTIGT för luften i er lägenhet och vår fastighet att samtliga byter sina filter.

Kom ihåg att kolla hur många filter ni behöver innan ni dyker upp för att hämta ut nya! Filterna sitter precis bakom elementen.

(2019-12-18): Information om andrahandsuthyrning

Viktig information om andrahandsuthyrning finns att läsa HÄR.


(2019-11-26): Infobrev för november 2019 finns nu ute

Nytt infobrev för november 2019 finns tillgängligt, ni finner samtliga infobrev under fliken "INFORMATION" högst upp på denna sida.


(2019-11-20): Överseende med snöskottning

I dagsläget har styrelsen inte upphandlat någon snöröjning på innergården, styrelsen hanterar snöskottning och sandning själva tillsvidare.


(2019-10-30): Infobrev för oktober 2019 finns nu ute

Nytt infobrev för oktober 2019 finns tillgängligt, ni finner samtliga infobrev under fliken "INFORMATION" högst upp på denna sida.


(2019-09-21): Infobrev för september 2019 finns nu ute

Nytt infobrev för september 2019 finns tillgängligt, ni finner samtliga infobrev under fliken "INFORMATION" högst upp på denna sida.


(2019-09-06): Välkommen på kräftskiva

När? Lördagen den 14 september kl 16.00
Var? Innergården

Hur? Ta med det du vill äta och dricka


(2019-08-22): Tidlås till miljörum

16 september införs tidlås till miljörummen. Läs mer HÄR.


(2019-07-09): Infobrev för juli 2019 finns nu ute

Nytt infobrev för juli 2019 finns tillgängligt, ni finner samtliga infobrev under fliken "INFORMATION" högst upp på denna sida.


(2019-07-04): Produktion av Söderdalens sjätte kvarter

Pågående arbeten medför störningarLäs mer HÄR.


Infobrev för juni 2019 finns nu ute

Nytt infobrev för juni 2019 finns tillgängligt, ni finner samtliga infobrev under fliken "INFORMATION" högst upp på denna sida.


Regler för staket och markiser

Besluts har fattats för regler kring byggnation av staket och montering av markiser. Läs mer HÄR.


JM vill informera om pågående grävarbeten

I samband med grävarbeten i Mäldgatan kommer framkomligheten till garagets södra infarter vara begränsade. Läs mer HÄR.


JM vill informera om sprängning

JM Entreprenad ska utföra bergsprängning för ett nytt kvarter. Av säkerhetsskäl behöver JM då stänga av portarna när de spränger, avstängningen kommer att vara i ca 5-10 minuter åt gången. Signal kommer att meddelas innan sprängning utförs, samt när sprängningen är klar (se illustration HÄR för signalering av sprängning).


Spräning kommer att pågå i området mellan v22-25, 2019. Läs mer HÄR.


Infobrev för maj 2019 finns nu ute

Nytt infobrev för maj 2019 finns tillgängligt, ni finner samtliga infobrev under fliken "INFORMATION" högst upp på denna sida.


Hundskyltar är uppsatta på utegård

Man får inte rasta sina husdjur på utegården.


Bortforsling av saker från allmänna utrymmen i

källarkorridorer och trappuppgångar

I källarlokalerna är det absolut förbjudet att ställa saker utanför förråd eller för cyklar och barnvagnar uppmärkta rum. Detta inte minst då det enligt lag är förbjudet med tanke på rådande brandskyddsbestämmelser.

 

Möbler och annat brännbart material får inte heller förvaras i allmänna utrymmen, som trappuppgångar eller korridorer i källare.

 

Möbler, extramadrasser, cyklar och annat förvarar Ni i ert hem eller i källarförrådet. Även om korridoren kan kännas tom är det viktigt att Ni inte möblerar den eller förvarar saker där. Vid en eventuell brand är det ett direkt hot mot allas säkerhet. Det underlättar även för städningen om det inte står saker i vägen.

För att alla ska känna sig trygga ser vi regelbundet över byggnaden och om det då står saker i korridoren kan vi ibland behöva forsla bort det för att få utrymningsvägen fri.

 

Lägenhetsinnehavare debiteras för kostnaden om föreningen måste frakta bort eventuella föremål.

 

Ni som vet mer er att ni har saker stående i förrådskorridorer eller andra allmänna utrymmen i nuläget ber vi flytta dessa prylar omgående.

 

Detta skall ske snarast, dock senast den 17/5.

 

De saker som fortfarande står kvar efter detta datum kommer att forslas bort och slängas.


Styrelsen i brf Vindmöllan bjuder in till städ- och grilldag

Lördagen den 18:e maj kl 10.00 ses vi på innergården för en gemensam städdag med efterföljande korvgrillning. Det bjuds på kycklingkorv och tillbehör.

 

Inte minst ett bra tillfälle att lära känna era grannar. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara.


Infobrev för april 2019 finns nu ute

Nytt infobrev för april 2019 finns tillgängligt, ni finner samtliga infobrev under fliken "INFORMATION" högst upp på denna sida.


Påminnelse - Medgivande, hantering av personuppgifter enligt GDPR

Det finns fortfarande ett antal medlemmar som inte lämnat sitt medgivande till brf Vindmöllans hantering av personuppgifter enligt GDPR.


Skriv under blanketten ni fått tidigare och lämna i föreningens brevlåda på Mäldgatan 6. Har ni inte blanketten kvar kan ni ladda ner och skriva ut den HÄR.


Årstämma 4 april 18.30

Den 4 april 2019 18.30 kommer vi hålla årsstämma i Friskis och Svettis lokaler på Järfällavägen 106. Mer om stämman HÄR.


Info från JM

Från V12, Måndag den 18/3 kommer JM att börja åtgärda besiktningsåtgärder, följande information har vi fått från JM:


*Citering börjar*

Måndag V12 kommer garantiarbeten att påbörjas i er förening och vi avser då att börja med lägenheter på Väderkvarnsgatan 6 med början högst upp i huset.

Arbetet med att åtgärda garantianmärkningar kommer sedan att följa nedanstående tidsplan:

 • Trapphus 1 Väderkvarnsgatan 6 V12 LGH 11309-11201
 • Trapphus 1 Väderkvarnsgatan 6 V13 LGH 11109-11101
 • Trapphus 2 Mäldgatan 4 V14 LGH 21503-21001
 • Trapphus 3 Mäldgatan 6 V15 LGH 31503-31001
 • Trapphus 4 Hättkvarnsgatan 7 V16 LGH 41308-41201
 • Trapphus 4 Hättkvarnsgatan 7 V17 LGH 41108-41001
 • Trapphus 5 Hättkvarnsgatan 5 V18 LGH 51306-51001

Arbeten med att åtgärda felen i er lägenhet kommer att avse de anmärkningar som noterades i garantibesiktningsprotokoll av besiktningsman.


Vi kommer inte att notera några nya anmärkningar i garantibesiktningsprotokollet.

Ni får ytterligare information i er brevlåda ca 1 vecka innan garantiarbetena påbörjas och då tillsammans med besiktningsprotokollet över er lägenhet.


Vänlig hälsning

Anders Larsson
Stockholm Produktion - Eftermarknad
*Citering slutar*