NYCKLAR

Nycklar

 • Styrelsen har ingen nyckel till din lägenhet.
 • Nyckeln till underlåset är skyddad och kan endast beställas genom styrelsen.
 • För att beställa en ny nyckel till underlåset är processen följande:
  1. Skicka epost till nycklar@vindmollan.se. Inkludera:
   • bild på nyckelns både sidor
   • fullständigt namn
   • personnummer utan de 4 sista siffrorna
   • adress
   • lägenhetsnummer
   • epost och telefonnr
   • antal nycklar.
  2. När nycklarna är klara kan de hämtas hos Norrlås, Allmogeplatsen 16, 177 30 Järfälla. Ta med:
   • den senaste hyresavin
   • legitimation
   • en befintlig nyckel för jämförelse
 • Nycklarna är registrerade och måste lämnas vidare vid överlåtelse av lägenheten.

  Vid överlåtelse av lägenhet, ansvarar säljaren av lägenhet för att alla nycklar lämnas över.

 • Nyckeln passar till restavfallsbehållarna samt cykelrum.
 • Varje lägenhet ska minst ha 3 st nycklar till överlås och 3 st nycklar till underlås.


Miljörummen

 • För att komma in i miljörummen krävs en kod, kontakta styrelsen för denna. Följande tider gäller:
  - Åtkomst kl 06:30 - 21:00 på vardagar
  - Åtkomst kl 12:00 - 18:00 på helger.


Postbox nyckel

 • Vid förlust av nycklarna till postboxen så går det att beställa ny cylinder inkluderat 3st nycklar från styrelsen. Detta till en kostnad av 1500 kr då det utgörs av JM.
 • Tappar man postnyckeln måste hela cylindern bytas ut. Nya nycklar går inte att ta fram till befintlig cylinder.


Taggar

 • Varje tagg har unikt ID. Alla lägenheter har tilldelats 3 taggar var. För fler taggar, kontakta styrelsen.
 • Taggar kan endast beställas genom styrelsen. Ange lägenhetsnummer, adress och lägenhetsinnehavare. Att beställa en ny tagg kostar 700 kr, och för varje borttappad tagg debiteras lägenhetsägaren 700 kr. Vid förlust av en tagg, kontakta styrelsen så att den kan spärras!
 • Taggarna är registrerade och måste lämnas vidare vid överlåtelse av lägenheten.

  Vid överlåtelse av lägenhet, ansvarar säljaren av lägenhet för att alla taggar lämnas över. Varje lägenhet ska ha minst 3 tillhörande taggar.

 • Taggarna passar till samtliga portar, och varje tagg bär en unik kod.


Porttelefon

 • Alla lägenheter kan ha två telefonnummer kopplade till porttelefonen. Kontakta styrelsen för eventuella ändringar.
 • Porttelefon Besökarinstruktion, läs HÄR.

 • Porttelefon Användarinstruktion, läs HÄR.