Senaste nytt

SENASTE NYTT

2024-05-22

Låsanordningen till sopnedkastet på Väderkvarnsgatan 6 är trasigt och kräver en omfattande reparation. Det kan ta några dagar att fixa. Under tiden kan man använda sopnedkastet på Hättkvarnsgatan 7. Vi beklagar och hoppas att alla har tålamod och förståelse för situationen.


2024-05-20

Hyresgäster som slänger avfall hos närliggande hyresfastigheter riskerar att göra så att vi Brf Vindmöllan kan åka på straff/avgift. 


2024-04-07

Föreningen har bytt försäkringsbolag från Brandkontoret till Folksam.

Föreningen är även medlem hos "Borätterna" https://www.bostadsratterna.se/2024-03-28

Årsredovisning för Vindmöllan 2023 finns nu tillgänglig här.

Samt under "Information"--->"Årsredovisningar".2024-03-11

Kallelse till ordinare årsstämma BRF Vindmöllan


Härmed kallas till ordinarie stämma med Bostadsrättsföreningen VINDMÖLLAN


Datum: Torsdagen den 11 april 2024, kl. 18:00

Lokal: Gamla Sporthallen, Mjölnarvägen 3

Dagordning: Enligt föreningens stadgar samt andra beslutet av tvågällande Antagande av nya stadgar. Stämman harbifallit första beslutet.

Motioner: Medlem som önskar få ett ärende behandlat vidstämman skall skriftligen framställa sin begäran hosstyrelsen i enlighet med föreningens stadgar (§ 18).Motionstiden har nu passerats.


Årsberättelsen finns att läsa/hämta på Vindmöllans hemsida inom kort,den kommer också att finnas tillgänglig på årsstämman.


Varmt välkomna hälsar styrelsen2024-02-01

Styrelsen bjuder på Pizza

Välkommen att träffa grannar, styrelsen, och valberedningen för att disktuera våra gemensamma intressen för Brf Vindmöllan. Ta tillfället att umgås en stund och äta lite god pizza. Söndagen den 11 februari kl. 16.00 på Pizzeria Prego, Järfällavägen 98.

Varmt välkomna hälsar Styrelsen


Anmälan senast 7/2 hur många ni kommer på mail: fastighet@vindmollan.se 2024-01-17

Till våra medlemmar i Brf Vindmöllan

Vi har alla möjlighet att komma med förslag till årsmötet. 

Enligt föreningens stadgar går motionstiden ut den 31 jan 2024.


Det innebär att medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, skriftligen skall framställa sin begäran hos styrelsen senast den 31 januari.


Bara maila: styrelsen@vindmollan.se
2023-11-18

Filterutdelning


Dags att byta ut filter - välkomna till styrelserummet i källaren på Väderkvarnsgatan under veckan 47 november 2023.

Glöm inte kolla hur många filter du behöver!


Måndag 20/11

Kl. 11.00-12.00

Kl. 18.00-19.00

Onsdag 22/11

Kl. 18.30-19.30

Lördag 25/11

Kl. 13.00-14.00


Obs!

Det är väldigt viktigt att alla byter filtren i lägenheten för att få en bättre inomhusmiljö och för att luften bättre ska cirkulera runt i hela fastigheten.

Styrelsen kommer att byta ut filter i våra gemensamma utrymmen.

Viktigt: De gamla filtren ska kastas i grovsopor i miljörummen.


Styrelsen

Brf Vindmöllan


Time to replace the filter - welcome to the boardroom in the basement on Väderkvarnsgatan during the week of November 47, 2023.

Don't forget to check how many filters you need!

Monday 20/11

At 11.00-12.00

At 18.00-19.00

Wednesday 22/11

At 18.30-19.30

Saturday 25/11

At 13.00-14.00


Note!

It is very important that everyone changes the filters in the apartment in order to have a better indoor environment and for the air to circulate better throughout the property.

The board will replace filters in our common areas.

Important: The old filters must be disposed of in general waste in the environmental rooms.


2023-11-18

Hyreshöjning

Bästa grannar!

När vi nu går in i november månad är det dags för styrelsen att blicka framåt och ta ställning till föreningens budget inför kommande år.


Föreningen har under året, förutom årets planerade amortering om 1,9 miljoner kronor , gjort en extra amortering om 4 miljoner kronor. Detta innebär att vi, trots det höga ränteläget, har kunnat hålla räntekostnaderna på en rimlig nivå.


Vi har dessutom investerat ytterligare ca 600 tusen kronor i solceller på taken, vilket gör att vi på sikt blir mindre känsliga för höga elkostnader.


Två av föreningens lån löpte ut under 2023 och ytterligare ett lån löper ut under 2024. Detta tillsammans med den ökande inflationen under året gör att styrelsen måste höja avgifterna från 1 januari 2024 enligt följande:

- Kostnaderna för el höjs från 1,9 till 2,185 kr/kWh.

- Kostnaderna för vatten höjs från 90 till 108 kr/kbm.

- Övriga avgifter såsom hyror, garage och TV/internet höjs med 5 %.

Jämförelsevis en mycket begränsad höjning!


Detta innebär att vi kan underhålla fastigheten på hög nivå, samt att vi får utrymme för att finansiera ett kommande underhållsbehov.

/Styrelsen2023-10-12

Nyinstallation av solceller i brf Vindmöllan!


Vid byggstarten installerade JM solceller på taken för att ha som testanläggning. Detta har fungerat mycket bra och föreningen har sparat ca 65000 kWh/år. Därför har styrelsen beslutat att komplettera med solceller på den delen av taket mot garagelängan.

Nu i oktober 2023 så kommer de nya solcellerna att installeras.2023-08-20


1. Upphandling av föreningens lån.

Två av föreningens bottenlån har löpt ut i sommar. Därför har föreningen upphandlat två nya lån om vardera 20 MSEK. Efter upphandlingen valde vi Nordea på båda dessa lån, som nu löper rörligt under ett år. Samtidigt kunde vi amortera 4 MSEK på dessa lån! Övriga lån amorteras löpande på 1,8 MSEK per år!

Räntekostnaden ökar därmed från sommaren, men detta är budgeterat, så någon ytterligare hyreshöjning är inte aktuell under 2023.


2. Elstödet.

Föreningen har fått ett beslut om återbetalning av del av vår elkostnad från 1 oktober 2021 till den 30 sept 2022. Det blev 196 000 kr och styrelsen har beslutat att dessa pengar ligger kvar i föreningens kassa.


3. Solceller.

Föreningen har beslutat att komplettera Solcellsanläggningen med taket mot Mäldgatan. Efter upphandling från 5 leverantörer har vi valt EC Nordic, vilken är den befintliga leverantören av de solceller vi har idag! Vi kommer att slutföra avtalet under augusti därefter kommer installation att ske.


2023-07-15

Garagesopning 

Parkeringshuset kommer under två dagar att städas mellan 1-2 augusti 2023. Våning A & B städas den 1 aug, medan våning C & D städas den 2 aug. 


Våning A: Städas mellan kl 8-12

Våning B: Städas mellan kl 12-16


Våning C - Städas mellan kl 8-12

Våning D - Städas mellan kl 12-16


Vänligen flytta ut era bilar för bästa resultat. Ni kan ställa era bilar på Mäldgatan 1-3 i mån av plats. Se bild som finns i portar/hissar för mer info. 2023-06-10

Sommaren i Vindmöllan

Till allas glädje så är sol och värme här igen.Tid för umgås med familjen och träffa vänner på balkonger och uteplatser och njuta av skönastunder.Tyvärr, som med allt annat, finns det även nackdelar.

Röken från grillen eller cigaretter kan störa grannar och orsaka irritation och missnöje.Hög musik långt in på natten eller för högljudda fester kan vara jobbiga för de som fortfarandejobbar eller har små barn som sover.

Miljörummen kräver extra skötsel och tillsyn för att hållas rena och utan flugor och andra insekter.Tänk på att slänga rätt och sortera enligt bilder som är uppsatta ovanför varje kärl. Blanda inte kartonger med plast och framförallt se till att matavfall läggs i papperspåsar (ingenplast) och stäng påsarna ordentligt så dålig lukt och flugor inte sprids.

Du som grillar på innergården - se till att städa efter Dig och inte lämna skräp för fåglar och råttor.


Om vi alla tänker till och visar hänsyn så kommer vi att kunna njuta till fullo av sommaren. Någon gång i augusti kommer styrelsen att bjuda in till en grillfest på innergården för alla boende.


Glad Sommarönskar styrelsen Brf Vindmöllan
2023-04-12

Till alla som hyr en parkeringsplats i garaget - uppdatering

Om vi har en mejladress registrerat för dig har du fått ett mejl. Tryck på knappen och följ processen.

Om vi inte har en mejladress registrerat: Skanna QR-koden som finns uppsatt vid garaget och följ processen därifrån.

Kontrollera att alla uppgifter är korrekta, särskilt registreringsnummer och parkeringsplats.

Ladda ner appen Park46 där du kan byta fordon. Se till att du alltid har det fordonet registrerat som står på din plats.

Frågor: Mejla garaget@vindmollan.se


OBS! Facebookgruppen är för kommunikation mellan medlemmar, inte källa till tillförlitlig information från styrelsen.


2023-04-02

Till alla som hyr en parkeringsplats i garaget

Måndag den 3/4-2023 kommer det sitta klistermärken med en QR kod på alla ingångar till garaget där medlemmarna kan scanna av och sedan komma till sin profil. Medlemmarna kommer även få mail att de kan ladda ner appen och starta sin profil. Men många missar mailen och därför kommer det finnas QR också.


Den 10/4-2023 kommer bevakningen starta men inga riktiga kontrollavgifter att sättas då folk kanske inte har fattat vad som skall göras.
Du kommer att få en "varningslapp" som ser ut som en kontrollavgift men där det står "varning" och vad anledningen till att du får en "varning". I kommentarsfältet kommer Sverige Parkering att skriva "Kontakta din förening för mer information". Det betyder att du MEJLAR till garaget@vindmollan.se med dina frågor. RING INTE!


Den 17/4 startar den skarpa bevakningen. Då får du en kontrolluppgift om du inte följer reglerna.


För att du inte ska få en kontrolluppgift krävs följande:

  1. Du har tecknat avtal med Sverige Parkering via QR-koden eller mejlet du fick.
  2. Den och enbart den bilen som är registrerat i appen "Park46" står på din parkeringsplats.


Du kan själv ändra registreringsnummer i appen, men du måste säkerställa att bilen som står på platsen är registrerad i appen. Du kan ändra hur ofta du vill.


(2023-03-23)

Påminnelse om Årsmöte/Årsstämma i Brf Vindmöllan
30 Mars 2023 kl 18.00

För att föreningen skall fungerar på bästa möjliga sätt för alla boende, är det viktigt att så många som möjligt vill delta i Årsmötet. Man kan påverka viktiga beslut, få fram sina åsikter och lämna förslag till förändringar och förbättringar.


För de som inte kan delta personligen finns det en möjlighet att lämna en fullmakt till familjemedlem ,granne eller någon av styrelsemedlemmar. Du som behöver en fullmaktsblankett kan höra av dig till Izabela Celinska via FB Messenger eller till styrelsen@vindmollan.se så hjälper vi er. Blanketten ska fyllas i och skrivas under och lämnas tillbaka i brevlådan till Brf Vindmöllan på Måldgatan 6, senast kvällen den 28 mars. Tänk på att det är bara en fullmakt per lägenhet som gäller.


Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att delta i årsmötet.


Varmt välkomna
Styrelsen
Brf Vindmöllan


(2023-03-13)

Under vecka 11 - torsdagen den 16/03 och fredagen den 17/03 ska företaget Engi AB genomföra reparationer/inställningar som upptäcktes nödvändiga i samband med OVK besiktning i November 2022. Alla berörda lägenheter har fått informationen i sin brevlåda den 2023-03-09.

De boende som inte lämnat in tillträde till sin lägenhet för att reparationer är möjliga, förlorar med detta rätten att dessa genomförs och bekostas av föreningen vid ett annat tillfälle.

Brf Vindmöllan styrelsen har rätten att fakturera de boende för kostnader som uppkommer i samband med att reparationen inte kunde utföras i tiden som aviserades för detta och eventuella följd problem som kan kopplas till detta i framtiden.


(2023-03-01) Radonmätning

Föreningen har blivit uppmanade av Järfälla kommun att mäta radonhalten i våra lägenheter. Därför har vi redan börjat distribuera detta. 30 st lägenheter ska mätas, och det innebär att ni kan få påhälsning av våra ”hustomtar” för att lägga in radondosor i er lägenhet! Dosorna ska sedan hämtas in för registrering den 30 april.


Elstöd för perioden 1oktober2021–30september2022.
Det elstöd som börjar betalas ut nu i febr 2023 gäller för konsumenter som själva står för elavtalet.
Vid gemensamt elavtal, vilket gäller för brf Vindmöllan, är det i stället
bostadsrättsföreningen som kommer att få stödet utbetalat till sig när stödet för
näringsidkare och juridiska personer börjar betalas ut. Hur och när detta sker är inte beslutat.
Elstödet för period del två år 2022 är ännu inte klarlagt.


(2023-02-06) Föreningen har ett aktivitetsrum!

Föreningen har nu ett aktivitetsrum på källarplan på Hättkvarnsgatan 7. Aktivitetsrummets mål är att öka gemenskapen i föreningen. Detta genom att medlemmar möts och sysselsätter sig med godtyckligt intresse (t.ex. målning, studier, arbete och pyssel). Verktyg och material såsom papper, pennor, penslar, tejp och sax kommer att finnas tillgängligt.

Alla medlemmar i föreningen är välkomna till aktivitetsrummet under följande öppetider:

  • Tidagar kl 18-20
  • Torsdagar kl 18-20
  • Söndagar kl 11-15


Första öppningsdagen var redan söndagen den 5 februari.


Välkommen!


(2023-01-20) Motionera mera! Dags att lämna in motioner till årsmötet

Vi närmar oss årsmötet 2023 i Bostadsrättföreningen Vindmöllan där vi alla är medlemmar som har möjligheter att lämna motioner med förslag till årsmötet. Det är kul om ännu fler engagerar sig och tycker till om vår gemensamma boendemiljö!


Har du ett förslag på förbättring / förändring / investering som kan göra vårt boende ännu bättre - skriv ner det så behandlar vi det på årsmötet. Skriv kortfattat ner ditt förslag tillsammans med fullständigt namn och lägenhetsnummer. 


Senast den 31 januari 2023 ska förslaget vara styrelsen tillhanda. Mejla styrelsen@vindmollan.se eller lägg ditt förslag i styrelsens brevlåda på Mäldgatan 6.


Välkomna!

Hälsar styrelsen BRF Vindmöllan(2023-01-11) Mingel med styrelsen och valberedningen 21 januari

Lördagen, den 21 januari kl 18 har du möjlighet att träffa styrelsen och valberedningen över en bit mat på Pizzeria Prego. Har du frågor eller vill du veta hur det fungerar att engagera dig i föreningen? Eller vill du träffa dina grannar och tillbringa en trevlig stund tillsammans?

Anmäl dig senast 18 januari till valberedningen@vindmollan.se

Vi ses!


(2022-12-20) Informationsbrev november 2022

Ny kod till miljörummen från och med 8 december
För att minska risken för obehöriga i miljörummen byter vi kod till miljörummen, gäller från torsdag 8 december. Den nya koden får du av styrelsen.
Miljörummen är öppna:
Vardagar 06:30-21:00
Helger 12:00-18:00


Genomförd OVK-besiktning
Som bekant har nyligen en OVK-besiktning gjorts av det anlitade företaget ENGI. Vi har nu fått ta del av protokollen. Statusen på våra undercentraler och allmänna system är i gott skick vilket är skönt. I protokollen har vi fått en del anmärkningar på ett antal lägenheter där åtgärder krävs. Exempel på fel som uppmärksammats är en del låga uppmätta flöden i företrädelsevis i badrum, ofta beroende på smuts. Ett par bostäder har även problem med missljud från balkongdörr när man forcerar spiskåpan vilket beror på otätheter. Åtgärderna bedöms inte vara av akut karaktär och vi kommer att återkomma under våren för åtgärder där det är aktuellt.
Vi vet att flera av er medlemmar reagerat på matos/dofter i vissa av våra trapphus, detta beror på uteluftsintag mot gård och gata som är igensatta. Detta kommer också rengöras/åtgärdas i samband med att övriga åtgärder genomförs.


Till er med garageplatser
Vissa av er har eventuellt redan sett uppsatta lappar i parkeringsgaraget angående nytt anlitat parkeringsbolag, som satts upp här i dagarna av garagets samfällighets-styrelse.
Från och med 1 December tar Sverige Parkering över bevakningen av garaget. De kommer ENBART att sätta upp sina skyltar då. De kommer alltså inte börja bevaka eller sätta kontrollavgifter förrän samfälligheten för garaget har gett tummen upp och fått in uppgifter från alla föreningar som har platser i garaget.
VIKTIGT för er med garageplats är att mejla registreringsnummer och ert p-platsnummer till garage@vindmollan.se SÅ SNART SOM MÖJLIGT
Kom ihåg att ni kan registrera flera registreringsnummer per plats, ifall det är mer än en specifik bil som brukar stå på er plats för att undvika kontrollavgifter etc.


Förtydliganden kring felanmälan och kontaktvägar

Felanmälan, frågor och kontaktvägar BRF Vindmöllan from 1 dec 2022
Gäller din felanmälan din egna lägenhet är du fri att kontakta vilken hantverkare du vill, men vill du ta
hjälp av vår fastighetsförvaltare kan du anmäla ärendet direkt till dom. Du står själv för kostnaden
liksom om du hade valt att anlita annan hantverkare, om inte felet är föreningens ansvar - enligt föreningens stadgar.
Kom ihåg att ange din adress, kontaktuppgifter och ditt lägenhetsnummer.
Mejladressen är kundservice@jm.se
Det går även att ringa kundservice: 020-731 731
Måndag-fredag kl.7.00-16.00
Tider och dagar kundservice är stängt, kopplas akuta ärenden för din bostad till jour.
OBS! Jourutryckning för icke akuta fall debiteras den som har anmält felet. Kostnad för utryckning debiteras boende om felet ligger inom boendes ansvar enligt BRF stadgar, hyresavtal, förrättningsavtal. Om du själv orsakat felet , tex stopp i avlopp, blir du betalningsskyldig.


Felanmälan allmänna utrymmen, tex hissar, portar, belysning etc. görs till styrelsen@vindmollan.se
Allmänna frågor, synpunkter och förslag välkomnas liksom tidigare till styrelsen@vindmollan.se


Två vanliga områden vi får in frågor kring kan tex vara:
”Jag har råkat spärrat min tagg” eller ”Vilken plats har jag i parkeringskön?”Därför har vi skapat dedikerade e-post adresser för garaget och nyckelhantering/taggar som går direkt
till ansvariga personer i styrelsen för dessa frågor.
Har du spärrat din tagg, vill byta telefonnummer i porttelefonsystemet eller beställa en ny
lägenhetsnyckel kontakta nycklar@vindmollan.se


Har du frågor kring våra P-platser i garaget eller parkeringskön kontakta garaget@vindmollan.se
Har du allmänna frågor om garaget ber vi er istället kontakta styrelsen för Samfälligheten för garaget
som består av representanter även från våra grannföreningar norragaraget@gmail.com
Har du frågor kring andrahandsuthyrning eller misstänker otillåten andrahandsuthyrning finns även en
specifik mejladress för detta: uthyrning@vindmollan.se


(2022-12-06) Avgiftshöjning från och med 1 januari 2023

Som bekant påverkar omvärldens förändringar all ekonomisk verksamhet framöver. Det innebär även att vi på vår nivå behöver justera kostnader och intäkter inför kommande år.

BRF Vindmöllan är inte utsatt för några dramatiska förändringar - då vi har god ordning på vår ekonomi och har en stor andel av föreningens lån bundna - men även vår förenings kostnader och räntor kommer att stiga.

Konkret gäller det att vi inför 2023 har beslutat att höja hyres- och garagekostnaden med 4 %. Dessutom kommer den rörliga avgiften för varmvatten att höjas till 90 kr/kbm.


(2022-11-21) Välkomna att hämta ut ny router & digitalbox från Telia - kostnadsfritt

Med jämna mellanrum är det bra att byta ut sin utrustning från Telia. Vi har redan fått en del frågor och synpunkter från några av er medlemmar som tycker att utrustningen börjat bli lite långsam, vilket är naturligt för sådana prylar med 5 år på nacken. I vårt nuvarande avtal har vi löst så att vi får byta ut all hårdvara kostnadsfritt, det kostar alltså inget för dig som medlem att hämta ut den nya utrustningen.


Vi är tacksamma om alla hämtar ut sin nya utrustning.


Ni behöver inte ta med er gamla utrustning, vår rekommendation är att spara den till en början ifall det blir något problem med den nya utrustningen.


Ta med er legitimation.


Vid andrahandsuthyrning där bostadsrättsinnehavaren bor på annan ort kan utlämning ske genom att fullmakt ges av bostadsrättsinnehavaren. I fullmakten ska framgå vem som ger fullmakten, fullständigt namn och personnummer samt vem som får fullmakten, fullständigt namn och personnummer. Kopia på bostadsrättsinnehavarens id-handling ska medtas,
Fullmakttagaren ska legitimera sig med ID-kort.


När?
Torsdag, 24/11 19:00-20:00
• Lördag, 26/11 11.00-12:00
• Måndag, 28/11 19:00-20:00


Var?
Styrelserummet, i källaren på Väderkvarnsgatan 6.


(2022-11-07) Snart dags för Obligatorisk ventilationskontroll OVK

Avisering kommer i era postlådor den 7/11 med mer information. Se till att ställa låset i serviceläge om du inte är hemma och lås ej överlåset.


14/11 Hättkvarnsgatan 7

15/11 Väderkvarnsgatan 6

16/11 Hättkvarnsgatan 5 och Mäldgatan 4

17/11 Mäldgatan 6


Om ni har bytt lås eller har andra önskemål, kontakta styrelsen@vindmollan.se


(2022-07-25) Upphandling och nya leverantörer från 1 juli 2022

Då samtliga bygg-garantier för fastigheten löpte ut den 30 juni 2022 har styrelsen
tecknat avtal med de företag som skall svara för driften av fastigheten framöver.
Huvudleverantör för den tekniska förvaltningen kommer även fortsättningsvis att hanteras av JM. Från 1 aug skall all felanmälan anvisas dit. Information om detta kommer i slutet av juli.


När det gäller daglig tillsyn av fastigheten har vi glädjen att meddela att vi nu har två ”hustomtar”: Izabela Celinska och Isak Koria boende i föreningen som kommer hjälpa till med detta.


I övrigt gäller följande:

  • Städavtal KEAB-Gruppen, Hägersten
  • Miljörum Urbaser, Järfälla
  • Hissar TryggaHiss, Sthlm
  • Portsystem och nycklar: Norrlås, Järfälla
  • Mark, trädgård: Styrelsen


De nya avtalen enligt ovan kommer att medföra en kostnadsbesparing med
cirka 50.000 SEK på årsbasis.


(2022-04-21) Dags att byta filter! Uppdaterad 2022-05-27


Nya datum, sista chansen!

Onsdag, 1 juni kl 17:30-18:30

Måndag, 6 juni kl 18:30-19:30


I Styrelserummet på källarplan på Väderkvarnsgatan 6


Missa inte dessa tillfällen! Det är viktigt för luften i din lägenhet och i fastigheten!


Det är dags att byta ut luftfilter i samtliga lägenheter!
Nedanstående tider kan ni hämta ut era nya luftfilter:
Onsdag, 4/5 12:00‐13:00
Torsdag, 5/5 18:00‐19:00
Lördag, 7/5 12:00‐13:00
Söndag, 8/5 12:00‐13:00
Var? I Styrelserummet på källarplan på Väderkvarnsgatan 6.
Föreningen står för kostnaden. Det kostar alltså inget att hämta ut nya. Det är VIKTIGT för luften i er
lägenhet och vår fastighet att samtliga byter sina filter.
Kom ihåg att kolla hur många filter ni behöver innan ni dyker upp för att hämta ut nya! Era luftfilter
sitter precis bakom elementen.
Ta med dig legitimation.
Vid andrahandsuthyrning där bostadsrättsinnehavaren bor på annan ort kan utlämning ske genom att
fullmakt ges av bostadsrättsinnehavarens.
I full makten ska framgå vem som ger fullmakten, fullständigt namn och personnummer samt vem
som får fullmakten, fullständigt namn och personnummer.
Kopia på bostadsrättsinnehavarens id‐handling ska medtas
Fullmakttagaren ska legitimera sig med ID‐kort.


(2022-03-16) Årsstämma Bostadsrättsföreningen Vindmöllan

Tid: Måndagen den 4 april 2022 Kl. 18:00

Lokal: Jakobsbergs sporthall - stora konferensrummet, Mjölnarv.3


Årsredovisning samt dagordning kommer till alla medlemmar per post ca 2 veckor innan stämman.


Kallelser anslås i trapphus.


(2022-03-08) Stök i cykelrummet

Tyvärr har vi problem med att (våra?) ungdomar håller till i cykelrummet och
stökar!
Det har vid flertal tillfällen varit skräp på golvet i form av cigarettfimpar och
lustgasampuller. Dessutom har cyklar slängts på golvet.
Vi har ”ronderat” vid ett antal tillfällen och samtidigt städat upp!
Vi kommer nu att ”rondera” en gång per kväll framöver för att komma tillrätta
med detta problem.
Vi uppmanar samtliga i föreningen att ha uppsikt över cykelrummet och gärna
tala med ungdomarna om det olämpliga att vistas där! Kontakta gärna
styrelsen om/när ni upptäcker att det hänt något.
Vi har gått en runda med områdets polis som nu fått nyckel till källaren och
lovat att göra kontroller då och då.
Om detta fortsätter måste vi anlita vaktbolag för att råda bot på detta, vilket
medför en kostnad som belastar samtliga i föreningen.