Senaste nytt

SENASTE NYTT

(2022-11-21) Välkomna att hämta ut ny router & digitalbox från Telia - kostnadsfritt

Med jämna mellanrum är det bra att byta ut sin utrustning från Telia. Vi har redan fått en del frågor och synpunkter från några av er medlemmar som tycker att utrustningen börjat bli lite långsam, vilket är naturligt för sådana prylar med 5 år på nacken. I vårt nuvarande avtal har vi löst så att vi får byta ut all hårdvara kostnadsfritt, det kostar alltså inget för dig som medlem att hämta ut den nya utrustningen.


Vi är tacksamma om alla hämtar ut sin nya utrustning.


Ni behöver inte ta med er gamla utrustning, vår rekommendation är att spara den till en början ifall det blir något problem med den nya utrustningen.


Ta med er legitimation.


Vid andrahandsuthyrning där bostadsrättsinnehavaren bor på annan ort kan utlämning ske genom att fullmakt ges av bostadsrättsinnehavaren. I fullmakten ska framgå vem som ger fullmakten, fullständigt namn och personnummer samt vem som får fullmakten, fullständigt namn och personnummer. Kopia på bostadsrättsinnehavarens id-handling ska medtas,
Fullmakttagaren ska legitimera sig med ID-kort.


När?
Torsdag, 24/11 19:00-20:00
• Lördag, 26/11 11.00-12:00
• Måndag, 28/11 19:00-20:00


Var?
Styrelserummet, i källaren på Väderkvarnsgatan 6.


(2022-11-07) Snart dags för Obligatorisk ventilationskontroll OVK

Avisering kommer i era postlådor den 7/11 med mer information. Se till att ställa låset i serviceläge om du inte är hemma och lås ej överlåset.


14/11 Hättkvarnsgatan 7

15/11 Väderkvarnsgatan 6

16/11 Hättkvarnsgatan 5 och Mäldgatan 4

17/11 Mäldgatan 6


Om ni har bytt lås eller har andra önskemål, kontakta styrelsen@vindmollan.se


(2022-07-25) Upphandling och nya leverantörer från 1 juli 2022

Då samtliga bygg-garantier för fastigheten löpte ut den 30 juni 2022 har styrelsen
tecknat avtal med de företag som skall svara för driften av fastigheten framöver.
Huvudleverantör för den tekniska förvaltningen kommer även fortsättningsvis att hanteras av JM. Från 1 aug skall all felanmälan anvisas dit. Information om detta kommer i slutet av juli.


När det gäller daglig tillsyn av fastigheten har vi glädjen att meddela att vi nu har två ”hustomtar”: Izabela Celinska och Isak Koria boende i föreningen som kommer hjälpa till med detta.


I övrigt gäller följande:

  • Städavtal KEAB-Gruppen, Hägersten
  • Miljörum Urbaser, Järfälla
  • Hissar TryggaHiss, Sthlm
  • Portsystem och nycklar: Norrlås, Järfälla
  • Mark, trädgård: Styrelsen


De nya avtalen enligt ovan kommer att medföra en kostnadsbesparing med
cirka 50.000 SEK på årsbasis.


(2022-04-21) Dags att byta filter! Uppdaterad 2022-05-27


Nya datum, sista chansen!

Onsdag, 1 juni kl 17:30-18:30

Måndag, 6 juni kl 18:30-19:30


I Styrelserummet på källarplan på Väderkvarnsgatan 6


Missa inte dessa tillfällen! Det är viktigt för luften i din lägenhet och i fastigheten!


Det är dags att byta ut luftfilter i samtliga lägenheter!
Nedanstående tider kan ni hämta ut era nya luftfilter:
Onsdag, 4/5 12:00‐13:00
Torsdag, 5/5 18:00‐19:00
Lördag, 7/5 12:00‐13:00
Söndag, 8/5 12:00‐13:00
Var? I Styrelserummet på källarplan på Väderkvarnsgatan 6.
Föreningen står för kostnaden. Det kostar alltså inget att hämta ut nya. Det är VIKTIGT för luften i er
lägenhet och vår fastighet att samtliga byter sina filter.
Kom ihåg att kolla hur många filter ni behöver innan ni dyker upp för att hämta ut nya! Era luftfilter
sitter precis bakom elementen.
Ta med dig legitimation.
Vid andrahandsuthyrning där bostadsrättsinnehavaren bor på annan ort kan utlämning ske genom att
fullmakt ges av bostadsrättsinnehavarens.
I full makten ska framgå vem som ger fullmakten, fullständigt namn och personnummer samt vem
som får fullmakten, fullständigt namn och personnummer.
Kopia på bostadsrättsinnehavarens id‐handling ska medtas
Fullmakttagaren ska legitimera sig med ID‐kort.


(2022-03-16) Årsstämma Bostadsrättsföreningen Vindmöllan

Tid: Måndagen den 4 april 2022 Kl. 18:00

Lokal: Jakobsbergs sporthall - stora konferensrummet, Mjölnarv.3


Årsredovisning samt dagordning kommer till alla medlemmar per post ca 2 veckor innan stämman.


Kallelser anslås i trapphus.


(2022-03-08) Stök i cykelrummet

Tyvärr har vi problem med att (våra?) ungdomar håller till i cykelrummet och
stökar!
Det har vid flertal tillfällen varit skräp på golvet i form av cigarettfimpar och
lustgasampuller. Dessutom har cyklar slängts på golvet.
Vi har ”ronderat” vid ett antal tillfällen och samtidigt städat upp!
Vi kommer nu att ”rondera” en gång per kväll framöver för att komma tillrätta
med detta problem.
Vi uppmanar samtliga i föreningen att ha uppsikt över cykelrummet och gärna
tala med ungdomarna om det olämpliga att vistas där! Kontakta gärna
styrelsen om/när ni upptäcker att det hänt något.
Vi har gått en runda med områdets polis som nu fått nyckel till källaren och
lovat att göra kontroller då och då.
Om detta fortsätter måste vi anlita vaktbolag för att råda bot på detta, vilket
medför en kostnad som belastar samtliga i föreningen.


(2022-01-20) Motioner till årets stämma

En motion är ett förslag om förändring från en eller flera medlemmar, eller från styrelsen. Förslagen röstar man sedan om på årsmötet. För att det ska vara en korrekt motion ska den innehålla ett förslag till beslut som stämman kan fatta beslut om. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens stadgar, senast den 31 januari. Lämna in era motioner på styrelsens mailadress eller i postfacket som ligger i Mäldgatan 6.


(2022-01-17) Dyrare nätavgift i kommande faktura

Brf Vindmöllans elkostnader för år 2021, nätavgift och energiavgift, uppgick till 1,76 öre/kWh.

Föreningen fakturerade lägenhetsinnehavarna 1,56 kr/kWh.

Inför 2022 kommer föreningens elkostnad att höjas till 1,90 kr/kWh.

Det innebär att styrelsen beslutat att höja elkostnaden vid kommande faktureringar till 1,90 kr/kWh.

För en normallägenhet innebär det en höjning på ca 65-70 kr/månad.


(2022-01-10) Julgranhämtning

Julgransupphämtning är inbokad hos kommunen för er som vill bli av med era julgranar. Från 20 januari och ca 2 veckor fram, kan granar placeras nedanför trappan mot innergården, från gatan till vänster vid cykelstället.

Notera att endast julgranar får placeras, inget annat!