Senaste nytt

SENASTE NYTT

(2021-12-08) Vattenläcka

En vattenläcka på Väderkvarnsgatan 6 har identifierats. Styrelsen har träffat JM som varit här på plats. Man behöver "motionera" vred till värmeelementen lite då och då. Det förbättrar cirkulationen och förhindrar frost skador.


(2021-12-01) Rör inte dörr-switchar!

Medlemmar ska inte röra dörr-switchar vid portdörren! Detta kan omöjliggöra passage intill portar! Vidare kan det leda till att medlemmar tror att deras taggar inte fungerar när det egentligen är switchen som är felställd. Felställd switch innebär att portdörren inte öppnar automatiskt vid användning av tagg+kod.


(2021-12-01) Nu kommer du endast in med tagg och kod!

Styrelsen har genomfört bytte av cylindrar i alla portar, och portar går nu enbart att öppna med tagg och tillhörande kod!


(2021-11-24) Vinterunderhåll för innergården

Föreningen har glädjen att återigen kunnat anlita Shirin Aydin och Josef Illes att sköta vinterunderhållet för vår innergård och tillhörande trappa. Underhållet startar denna vecka (v.47) och sträcker sig fram tom 24 april 2022. Trottoarerna runt föreningen sköts av kommunen.

Det känns särskilt roligt att engagerat Shirin och Josef, då båda ungdomarna bor i vår förening!

(2021-11-01) Nytt försäkringsbolag from 1 November

Styrelsen har tecknat en ny försäkring för bostadsrättstillägget för föreningens medlemmar. Från och med idag 1 november anmäler du eventuella skador som kan hänföras till bostadsrättstillägget hos "Brandkontoret". Försäkringsnumret där är 112602*1.

Kom ihåg att de flesta ärenden i första hand täcks av din ordinarie hemförsäkring. Du behöver dock inte teckna ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring då föreningen står för denna.


(2021-10-30) Den 1 december tar vi bort möjligheten att komma in med hemnyckel till porten

Från den 1 december blir det endast möjligt att använda det nya portlåset. Därför behöver alla medlemmar i BRF Vindmöllan börja vänja sig att använda tagg+kod eller porttelefon.

 

Om ni inte lagt in telefonnummer i portlåset så rekommenderar vi att ni gör det snarast. Då minimerar ni risken att bli utelåsta i situationer där kod glömts bort eller tagg spärrats.

 

Om er tagg är spärrad, er kod bortglömd eller om ni vill lägga in telefonnummer i portlåset, vänligen kontakta styrelsen: styrelsen@vindmollan.se

 

Styrelsen införde ett nytt portlås i början av året. Det nya portlåset innebär ökad säkerhet för alla medlemmar i BRF Vindmöllan. Vid installation av nya portlåset försvinner möjligheten att komma in med hemnyckel, detta så att endast taggar och porttelefon möjliggör passage.

Tyvärr har vi haft problem med att dörrautomatiken som inte fungerat korrekt. Styrelsen har i ett år arbetat med att lösa problemet via vår tekniska förvaltare JM. Det har varit en långdragen process vilket är anledningen till att vi inte fullt ut nyttjat det nya portlåset. Om styrelsen hade tagit bort möjligheten att komma in med hemnyckel, samtidigt som vår dörrautomatik inte är pålitlig, så hade risken varit stor att någon blir utelåst med nya portlåset. Vi är nu i ett läge där vi anser att dörrautomatiken är tillräckligt tillförlitlig.


(2021-10-28) Ventilationen i Väderkvarnsgatan felanmäld!

Ventilationen i Väderkvarnsgatan är felanmäld till JM 27/10. Vi beklagar och hoppas JM löser detta innan helgen.


(2021-10-21) Helgöppna miljörum!

Miljörummen är nu även öppna på helger, från kl 12:00-18:00. Notera att om vi ser ökad misskötsel med denna förändring så kommer vi att återgå till helgstängt!


(2021-09-20) Ingen åtkomst till miljörum!

Problem med passagesystem har upptäcks, att det inte är möjligt att komma in i miljörummen. Styrelsen har felanmält detta till JM och försöker åtgärda felet så fort som möjligt.


(2021-06-15) Det är dags att byta ut luftfilter i samtliga lägenheter!

Nedanstående tider kan ni hämta ut era nya luftfilter:

Onsdag, 23/6 18:00-19:00
Torsdag, 24/6 18:00-19:00
Söndag, 27/6 12:00-13:00
Torsdag, 1/7 18:00-19:00

Var? I entrén/cykelrummet på Mäldgatan 4.

Föreningen står för kostnaden. Det kostar alltså inget att hämta ut nya. Det är VIKTIGT för luften i er lägenhet och vår fastighet att samtliga byter sina filter.
Kom ihåg att kolla hur många filter ni behöver innan ni dyker upp för att hämta ut nya! Era luftfilter sitter precis bakom elementen.

Ta med dig legitimation.

Vid andrahandsuthyrning där bostadsrättsinnehavaren bor på annan ort kan utlämning ske genom att fullmakt ges av bostadsrättsinnehavarens.
I full makten ska framgå vem som ger fullmakten, fullständigt namn och personnummer samt vem som får fullmakten, fullständigt namn och personnummer. Kopia på bostadsrättsinnehavarens id-handling ska medtas
Fullmakttagaren ska legitimera sig med ID-kort.

För att minska risk för smitta – håll avstånd och kom en per lägenhet!