Senaste nytt

SENASTE NYTT

(2022-04-21) Dags att byta filter! Uppdaterad 2022-05-27


Nya datum, sista chansen!

Onsdag, 1 juni kl 17:30-18:30

Måndag, 6 juni kl 18:30-19:30


I Styrelserummet på källarplan på Väderkvarnsgatan 6


Missa inte dessa tillfällen! Det är viktigt för luften i din lägenhet och i fastigheten!


Det är dags att byta ut luftfilter i samtliga lägenheter!
Nedanstående tider kan ni hämta ut era nya luftfilter:
Onsdag, 4/5 12:00‐13:00
Torsdag, 5/5 18:00‐19:00
Lördag, 7/5 12:00‐13:00
Söndag, 8/5 12:00‐13:00
Var? I Styrelserummet på källarplan på Väderkvarnsgatan 6.
Föreningen står för kostnaden. Det kostar alltså inget att hämta ut nya. Det är VIKTIGT för luften i er
lägenhet och vår fastighet att samtliga byter sina filter.
Kom ihåg att kolla hur många filter ni behöver innan ni dyker upp för att hämta ut nya! Era luftfilter
sitter precis bakom elementen.
Ta med dig legitimation.
Vid andrahandsuthyrning där bostadsrättsinnehavaren bor på annan ort kan utlämning ske genom att
fullmakt ges av bostadsrättsinnehavarens.
I full makten ska framgå vem som ger fullmakten, fullständigt namn och personnummer samt vem
som får fullmakten, fullständigt namn och personnummer.
Kopia på bostadsrättsinnehavarens id‐handling ska medtas
Fullmakttagaren ska legitimera sig med ID‐kort.


(2022-03-16) Årsstämma Bostadsrättsföreningen Vindmöllan

Tid: Måndagen den 4 april 2022 Kl. 18:00

Lokal: Jakobsbergs sporthall - stora konferensrummet, Mjölnarv.3


Årsredovisning samt dagordning kommer till alla medlemmar per post ca 2 veckor innan stämman.


Kallelser anslås i trapphus.


(2022-03-08) Stök i cykelrummet

Tyvärr har vi problem med att (våra?) ungdomar håller till i cykelrummet och
stökar!
Det har vid flertal tillfällen varit skräp på golvet i form av cigarettfimpar och
lustgasampuller. Dessutom har cyklar slängts på golvet.
Vi har ”ronderat” vid ett antal tillfällen och samtidigt städat upp!
Vi kommer nu att ”rondera” en gång per kväll framöver för att komma tillrätta
med detta problem.
Vi uppmanar samtliga i föreningen att ha uppsikt över cykelrummet och gärna
tala med ungdomarna om det olämpliga att vistas där! Kontakta gärna
styrelsen om/när ni upptäcker att det hänt något.
Vi har gått en runda med områdets polis som nu fått nyckel till källaren och
lovat att göra kontroller då och då.
Om detta fortsätter måste vi anlita vaktbolag för att råda bot på detta, vilket
medför en kostnad som belastar samtliga i föreningen.


(2022-01-20) Motioner till årets stämma

En motion är ett förslag om förändring från en eller flera medlemmar, eller från styrelsen. Förslagen röstar man sedan om på årsmötet. För att det ska vara en korrekt motion ska den innehålla ett förslag till beslut som stämman kan fatta beslut om. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens stadgar, senast den 31 januari. Lämna in era motioner på styrelsens mailadress eller i postfacket som ligger i Mäldgatan 6.


(2022-01-17) Dyrare nätavgift i kommande faktura

Brf Vindmöllans elkostnader för år 2021, nätavgift och energiavgift, uppgick till 1,76 öre/kWh.

Föreningen fakturerade lägenhetsinnehavarna 1,56 kr/kWh.

Inför 2022 kommer föreningens elkostnad att höjas till 1,90 kr/kWh.

Det innebär att styrelsen beslutat att höja elkostnaden vid kommande faktureringar till 1,90 kr/kWh.

För en normallägenhet innebär det en höjning på ca 65-70 kr/månad.


(2022-01-10) Julgranhämtning

Julgransupphämtning är inbokad hos kommunen för er som vill bli av med era julgranar. Från 20 januari och ca 2 veckor fram, kan granar placeras nedanför trappan mot innergården, från gatan till vänster vid cykelstället.

Notera att endast julgranar får placeras, inget annat!


(2021-12-15) Information från Valberedningen i BRF Vindmöllan

Ett meddelande från Jens och Henrik som sitter i Valberedningen:


"Vi från valberedningen vill informera er alla att vi arbetar med att ta fram ett förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret. Totalt skall 5 ordinarie platser och 3 suppleanter väljas in till styrelsen på årsmötet nästa år.


Är just du intresserad, eller vet du en granne som skulle vara lämplig, av att engagera dig inom vår bostadsrättsföreningen så rekommenderar vi att du kontaktar oss på valberedningen@vindmollan.se om du har frågor eller liknande så kan vi besvara dessa. Det är inget krav med tidigare erfarenhet av styrelsearbete men meriterande.


Ansökan skall skickas till valberedningen@vindmollan.se och sista dag att inkomma med ansökan till styrelsen är den 13 Februari. Känner ni någon som ni tycker skulle vara passa bra i styrelsen så är ni välkomna med att maila oss så undersöker vi era tips och sonderar intresset.


Kom ihåg alla alla kan inte göra allt men alla kan gör något och detta är så viktigt för oss i vår bostadsrättsförening där vi har chansen att påverka vår egen situation gällande vår boendesituation som förening."


(2021-12-08) Vattenläcka

En vattenläcka på Väderkvarnsgatan 6 har identifierats. Styrelsen har träffat JM som varit här på plats. Man behöver "motionera" vred till värmeelementen lite då och då. Det förbättrar cirkulationen och förhindrar frost skador.


(2021-12-02) Information från styrelsen

Läs genom att trycka HÄR.


(2021-12-01) Rör inte dörr-switchar!

Medlemmar ska inte röra dörr-switchar vid portdörren! Detta kan omöjliggöra passage intill portar! Vidare kan det leda till att medlemmar tror att deras taggar inte fungerar när det egentligen är switchen som är felställd. Felställd switch innebär att portdörren inte öppnar automatiskt vid användning av tagg+kod.