Staket & Markiser

Byggnation av staket

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vindmöllan har varit i kontakt med Järfälla kommun gällande bygglov för att få information om vilka regler som gäller i kommunen.

Följande beslut gäller för byggnation av staket för uteplatser:

 1. * Utseende och struktur på ett byggt och färdigställt staket skall motsvara befintliga skärmväggars utseende och struktur som avgränsar uteplatser.
  * Ett byggt och färdigställt staket skall ha samma färg som befintliga skärmväggars färg.
  * Ett byggt och färdigställt staket skall ha samma struktur som befintliga skärmväggars struktur, exempelvis skall inte staketribbor ligga tätt emot varandra. Vågräta staketribbor skall ha ett konsistent mellanrum mellan varandra.
  * En byggd och färdigställd grind, som öppning mot gemensam innergård, skall ha samma utseende- och strukturtyp som resten av staketet.
  * Ett byggt och färdigställt stakets totala höjd, mätt från marknivå, skall inte överstiga 110 cm.
  * Ett byggt och färdigställt staket skall vara fäst vid befintliga skärmväggar.
  * Ett byggt och färdigställt staket skall lokaliseras innanför, sett från bostaden, den befintliga planteringen/häcken mot gemensam innergården.
  * Det byggda och färdigställda staketet behöver inte helt avgränsa bostadens uteplats mot gemensam innergård.

 2. För att påbörja bygget av ett eller flera staket gäller följande:

  * En anmälan med en ritning av konstruktionen skall skickas till styrelsen och godkännas av styrelsen.
  * Bostadsrättsinnehavaren/Entreprenören har ansvar för att utföra arbete i enlighet med punkt 1.
  * Arbetet skall vara professionellt utförd på så sätt att det inte skadar de befintliga konstruktioner som skärmväggar, markplattor, buskar m.m. och på så sätt att den inte utgör en fara för omgivningen.
  * Arbetet skall färdigställas inom rimlig tid.
  * Styrelsen har rätt att återkalla ett eller flera tillstånd och belasta den bostadsrättsinnehavaren och/eller entreprenören med kostnader som uppstår vid eventuella skador, konstruktionsfel, garantiärenden och oegentligheter med ovan.

Montering av markiser

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vindmöllan har varit i kontakt med JM samt Järfälla kommun gällande montering av markiser för att få information om vad som är lämpligt och vilka regler som gäller.

Följande beslut gäller vid montering av markiser:

 1. * En monterad markis skall vara fäst vid fasaden.
  Färgen på tyget för en monterad markis skall motsvara balkongens insynsskydd, tygtyp och färg: Sandatex 0926.
  * Arbetet skall utföras fackmannamässigt, exempelvis skall garantier beaktas vid montering.
  * Entreprenören som utför arbetet skall lämna garantier som täcker kostnader för eventuella skador.

 2. För att påbörja bygget av ett eller flera staket gäller följande:

  * En anmälan med en ritning av konstruktionen skall skickas till styrelsen och godkännas av styrelsen.
  * Bostadsrättsinnehavaren/Entreprenören har ansvar för att utföra arbete i enlighet med punkt 1.
  * Arbetet skall vara professionellt utförd på så sätt att det inte skadar de befintliga konstruktioner som skärmväggar, markplattor, buskar m.m. och på så sätt att den inte utgör en fara för omgivningen.
  * Arbetet skall färdigställas inom rimlig tid.
  * Styrelsen har rätt att återkalla ett eller flera tillstånd och belasta den bostadsrättsinnehavaren och/eller entreprenören med kostnader som uppstår vid eventuella skador, konstruktionsfel, garantiärenden och oegentligheter med ovan.