ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning

  • Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens medgivande. Om ni önskar hyra ut i andrahand vänligen fyll i blanketten (4 exemplar), underteckna och lägg handlingarna i styrelsens brevlåda på Mäldgatan 6.

  • Ansökans ska vara inskickad minst 1 månad innan aktuell uthyrning.

  • Uthyrning får ej ske innan styrelsen godkännande.

  • Styrelsen kan göra kontroller i brottsregister samt kontrollera inkomstuppgifter för tilltänkt hyresgäst.  

  • Det är endast tillåtet att hyra ut i maximalt 12 månader, sedan måste en ny blankett lämnas in.

  • Avgiften för andrahandsuthyrning är för närvarande 388 kr/mån. Det är 10 % av ett prisbasbelopp. Efter årsskiftet kommer det att stiga till 394 kr/mån.

    Avgiften är samma oavsett vem man hyr ut till. Det är ni i styrelsen som fattar besluten men det ska vara samma bedömning för alla bostadsrättshavare.


    Exempel: Om jag vill åka iväg en månad i sommar och låta min kusin bo i min lägenhet under tiden, är det en andrahandsuthyrning även om jag inte tar ut någon hyra.