NYINFLYTTAD


Information och anvisningar som gäller din bostad

Observera att Facebook-sidan BrfVindmöllan är kommunikationsplats endast mellan bostadsrättsinnehavare och INTE till styrelsen.


Kontakt och information från styrelse

 • Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.
 • Styrelsen informerar aktuella händelser via hemsidan.
 • Ni är alltid välkomna att kontakta styrelsen med frågor, synpunkter och idéer via mail: styrelsen@vindmollan.se


Ansvar bostadsrättsinnehavare vs styrelsen.
All viktig information finns samlad på föreningens hemsida (vindmollan.se).
Bostadsrättsinnehavarens ansvar:
Allt som finns i lägenheten som kylskåp/frys, spishäll, ungnen och mikrovågsugnensamt
uppsättning av nycklar och taggar är lägenhetensägarens ansvar.
Vid försäljning av lägenheten ansvarar säljaren att lämna över alla nycklar och taggar till
köparen. Även tillhörande källarutrymme ska vara tömt. Telia box med router och
fjärrkontroll tillhör lägenheten.
I övrigt gäller att bostadsrättsinnehavaren tar ansvar för de allmänna utrymmen boende
har tillgång till som källarutrymme, miljörum och innegård.
Se till att hushållssopor och miljö avfall som plast, papper, glas mm sorteras rätt och
inte orsakar föreningen extra kostnader.
Se till att inte röka och fimpa samt grilla så att det stör grannarna.
Inte rasta hundar intill fastigheten och städa efter sina hundar.
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning av fastigheten

Det innebär också att styrelsen har ansvar för allmänna utrymmen såsom

 • elcentraler.
 • fläktrum.
 • trapphus, korridorer och där tillhörande städning.
 • källarutrymmen
 • miljörummen
 • innergården


Föreningens förvaltning
Bostadsrättsföreningar verksamhet regleras av Bostadsrättslagen samt föreningens egna
Stadgar. Föreningen är ansluten till Bostadsrätterna för juridisk rådgivning.
För att kunna upprätthålla hög service anlitar föreningen ett antal leverantörer bla

 • Teknisk förvaltning: JM@home
 • Ekonomisk förvaltning: MBF, Västerås
 • Hissar: Trygga Hiss Stockholm
 • Portar och nyckelhantering: Norrlås, Järfälla
 • Städning: KEAB Gruppen, Stockholm
 • Källsortering: Urbaser, Järfälla
 • KabelTV/internet: Telia
 • Fjärrvärme och elnät: EON
 • VA och sophämtning: Järfälla kommun
 • Försäkring inkl tillägg för bostadsrättsförsäkring: Folksam


Styrelsen vill uppmana alla att ta sitt ansvar och ser fram emot att så
många som möjligt engagerar sig i föreningen verksamhet både när det
gäller arbete i styrelsen men även i fristående aktiviteter som främjar de
boende trivseln och bidrar till att föreningen fungerar på bästa sätt för all
som bor i Brf Vindmöllan.
Styrelsen är tacksam för alla synpunkter, ideer och förslag från de boende.


TV/internet/telefon

 • TriplePlay-avtal med Telia ingår i hyran, se:

  www.telia.se/privat/tv/tvpaket/produkt/lagom


 • En digitalbox och en router tillhör lägenheten. 
 • Be den tidigare bostadsägare att säga upp sitt abonnemang och anmäl sedan kundbyte till Telia.
  Denna process kan ta några dagar.
 • Telia telefonsupport: 90120.
 • Internet debiteras separat på hyresavi varje månad.


Regler för sophantering och miljörum

 • Läs mer på hemsidan: Information -> Avfallshantering
 • Brännbara hushållssopor läggs i nergrävda behållare på gatan.
 • Matavfall läggs i de bruna behållarna i miljörummen. Matavfall får endast lämnas i de speciella papperspåsarna som kan hämtas i miljörummen.
 • Grovsopor i resp. behållare i miljörum.

  OBS: Behållaren får inte fyllas mer än till kanten, finns skräp ovanför kanten lämnar sophämtningen dem. Är det fullt får du återkomma någon dag senare alternativt åka med skräpet till t ex Görvelns återvinningscentral.


 • Möbler och andra skrymmande föremål kan du inte lämna i soprummet, de lämnar du t ex på Görvelns återvinningscentral.


Övriga gemensamma utrymmen

 • Cykelrum
 • Barnvagnsrum
 • Förråd


Varmvatten

Individuell mätning och kostnaden är retroaktivt på hyresavi.


Hushållsel

Individuell mätning från gemensamt abonnemang och kostnaden är retroaktivt på hyresavi.


Hyresavisering och fastighetsadministration

Telefonkontakt MBF på 021-40 33 00.


Nycklar och portkod

 • Läs mer på hemsidan: Information -> Nycklar & Taggar


Namnskyltar

 • Anmäl ert/ditt namn, adress och lägenhetsnummer till JMs Kundservice,
  tel. 020-731 731 och e-mail: kundservice@jm.se,
  för att få namn ändrat i anslagstavlan, på postboxen och utanför dörren.
 • JM ronderar förening var 4:e vecka, så det kan ta lite tid innan skyltar uppdateras.


Försäkring

Ditt eget lösöre måste du försäkra själv. Det gäller även det som du förvarar på vind eller i källare. Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråd. Skada eller förlust av egna ägodelar anmäler du till ditt försäkringsbolag. Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättstilläggförsäkring hos Folksam, så du behöver inte teckna ett eget bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Kom ihåg att de flesta ärenden i första hand täcks av din ordinarie hemförsäkring. Du behöver dock inte teckna ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring då föreningen står för denna. Du anmäler eventuella skador som kan hänföras till bostadsrättstillägget hos Folksam.


Parkering/Garage

 • Läs mer på hemsidan: Information -> Garage
 • Parkering kan ske vid anvisade platser på gatan, se även skyltning.


Trivselregler för grillning uteplats/balkong

 • Gasol- och kolgrillar får av brandsäkerhetsskäl inte användas på balkonger.
 • Uteplats där det inte finns balkong/terrass ovanför får gasolgrill användas.
 • Elgrill får användas på balkonger under förutsättning att hänsyn visas för grannar och deras närmiljö.
 • Vill du grilla på innergården går det bra med förutsättning att hänsyn visas till grannarna. Grillar får inte förvaras på gården utan tas undan efter avslutad grillning.


Uppställning av ytterdörr tex vid inflyttning

På höger sida av dörrautomatiken finns en svart ställknapp med läge I, II och 0:

 • Läge I: Dörren ställer sig i öppet läge.
 • Läge II: Dörrautomatik aktiv.
 • Läge 0: Automatik avstängd.
 • Använd läge I vid intransport, återställ till läge II efter avslut!


Ordningsregler

För att allt ska fungera är det viktigt att vi visar varandra hänsyn. Undvik därför att åstadkomma höga ljud på kvällen efter kl. 22.00. Självklart är det tillåtet att ha fester vid t.ex. inflyttning och födelsedagar, men meddela då dina närmaste grannar i förväg, t.ex. genom en lapp i trappen, hissen eller i grannarnas brevlåda. Blir du störd av en granne så knacka på hos den och berätta det.

Känner du att du inte lyckas lösa situationen själv så kan du ta kontakt med styrelsen. Ange vilken form av störning och vilket lägenhetsnummer störningen kommer ifrån.

Ange även vilka åtgärder du själv har vidtagit (t.ex. att du har talat med personen i fråga, hur många gånger du har gjort detta och vad samtalen resulterade i). Du får gärna lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig för återkoppling. Vi har inget avtal med någon störningsjour.


Köp av säkerhetsdörrar och andra tillvall

Styrelsen har upprättat ett ramavtal med "Säker Bostad", läs HÄR för mer information om priser.


Energideklaration

Sammanfattning kan läsas HÄR.