INGLASNING

Inglasning av balkonger


Bygglovet för inglasning finnns.
Dnr 2018-000030 för Fastigheten JAKOBSBERG  2:920
Bygglovet gäller till 2023-04-19

För att påbörja inglasning krävs följande:

 1. Företaget som du väljer för att utföra arbete, ansöker om
  * Byggstartbesked hos Järfälla kommun -avgift till kommunen 2400kr
 2. Avtal mellan bostadsrättföreningen Vindmöllan och bostadsrättsägaren ska undertäcknas.
  Avtalet ska även företaget som utför arbete skriva under.
 3. Företaget anmäller
  * Byggslut hos Järfälla kommun -avgifen till kommunen 2400kr.


Obs!
Totalt betalas 4800kr till kommunen för varje balkonginglasning.

Viktigaste konstruktions / och utförandekrav enligt bygglovet:

 • På grund av vi har flera olika typer av  balkonger så kommer det behövas flera olika lösningar  på konstruktioner och utförande.  Gemensamt är att alla dessa ska vara PROFILLÖSA.
 • För hela glaspartiet(golv till tak) gäller 10mm tjocka glasskivor. För delade glaspartier gäller  6 till  8mm tjocka glasskivor.
 • För de som bor överst, tillkommer det tak som är tillverkat av 16mm Kanalplast med snörasskydd.
 • För uteplatser får endast ytan under balkongen ovanför glasas in.


Brf Vindmöllans styrelse  förväntar sig att arbetet  utförs  professionellt och med kommunens bygglov som underlag.
Ansvaret för eventuella skador som kan uppkomma på fasaden i samband  med inglasningsarbete åligger bostadsrättägaren och  kostnader för dessa kommer att belasta lägenhetens ägare/företaget som utförde arbetet.

Installationen är godkänd när följande punkter är klara:

 • Arbetet utförts av företag som är specialiserat på inglasning.
 • Arbetet utförts enligt det som beskrivits i bygglovet.
 • Avtalet undertecknats av alla parter.


Kontaktperson från styrelsen:  izabela.celinska@gmail.com