FELANMÄLAN


Felanmälan av fastigheten

 • Maila styrelsen@vindmollan.se
  • Ange Namn, Adress, Lägenhetsnummer, Mailadress och Mobilnummer
  • Styrelsen skickar felanmälan till JM@Home
 • Om du själv är orsaken till felet (t.ex. stopp i avloppet) så blir du själv betalningsskyldig.

 • Vid fel på hissen ring KONE 0771-50 00 00.
 • Vid AKUTA fel kontakta JM på 020-731 731, efter kontorstid ring samma nummer så kopplas ni vidare till jourcentral. Detta bör undvikas och endast ske vid följande:
  • Vid fel eller haveri med risk av följdskador (tex vattenläcka).
  • Värmeanläggningen lägger av under vintertid.
  • Jourutryckningar för icke akuta fall debiteras lägenhetsinnehavaren som anmäler felet.


Felanmälan av garaget GA Söderdalen

 • Kontakta JMs kundservice och meddela att ni ringer angående gararget i Söderdalen. Öppetider är följande: Mån-fre 07.00-16.00 Dag före röd dag 07.00-14.00.
 • Om garageportarna inte öppnar ska ni ringa Alldoors på 08-739 27 70.


Garantitid

För vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år. Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år, inom denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Efter garantibesikningen anmäls fel som täcks av garantin skriftligen enbart av bostadsrättsföreningens styrelse till JM på webbformulär ”Reklamation år 3-5”.


Service

Om det är bokat service med entreprenörer och ni inte är hemma eller inte ställt dörren i serviceläge med överlåset olåst debiteras lägenhetsinnehavaren.