DROGPOLICY


Drogpolicy

Policy beträffande droganvändning inom brf Vindmöllan:

  • All droganvänding inom bostadsrättsföreningens område är olaglig.
  • Med droganvängning menas allt från cannabis till tyngre droger.
  • Om styrelsen eller den enskilde bostadsrättsinnehavaren upptäcker pågående droganvändning ska man ringa 112 direkt och anmäla detta till polisen.
  • Om styrelsen eller den enskilde bostadsrättsinnehavaren misstänker eller vet om att droganvändning försiggår i lägenhet eller annat utrymme inom bostadsrättsföreningen ska detta anmälas till polisen som ”tips” eller ”spaningsuppdrag” via tel 11414 eller via mail.
  • Det kan göras anonymt: https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-...
  • Styrelsen tar direktkontakt med Järfällapolisen i det fall bostadsrättsinnehavare till styrelsen anger var och när droganvändning misstänks pågå.
  • Droganvändning medför rätt för styrelse att tvångsavhysa bostadsrättsinnehavare.