Borrning

Borrning i fasad är inte tillåtet

Man är personligen ansvarig för att borrning sker korrekt. Om man borrar i fasaden försvinner garantin. För att borra i fasaden skall det begäras tillstånd av styrelsen samt vara fackmannamässigt utfört.