AVFALL


Avfallshantering

  • Det finns två miljörum för återvinning av förpackningar och matavfall. För brännbara hushållssopor som inte kan återvinnas, finns det två gröna nedgrävda behållare, en på Väderkvarnsgatan och en på Hättkvarnsgatan.
  • Det finns instruktioner på varje behållare vad som får och vad som inte får läggas där. Det finns behållare för plast-, papper-, metall- och glasförpackningar samt tidningar och matavfall, batteriholk samt mindre elektronikavfall
  • Matavfall läggs i de bruna behållarna i miljörummen. Matavfall får endast lämnas i de speciella papperspåsarna som kan hämtas i miljörummen.

    OBS!
  • Plastpåsar och hushållssopor får under inga omständigheter läggas i de bruna behållarna. För varje felsortering kostar det föreningen (dvs dig) extra pengar.
  • Vid upprepade fel av boende kan styrelse kräva ut att en avgift för hantering av felsorteringen betalas av den boende.

 

Hushållssopor

Hushållssopor ska lämnas i de nedgrävda behållarna utanför Hättkvarnsgatan 7 respektive Väderkvarnsgatan 6, det står “Restavfall” på dem.

 

Grovsopor

Det finns en behållare för grovsopor i varje miljörum. Den är till för mindre sopor som inte går att återvinna. Observera att elartiklar inte får lämnas i grovsoporna! Inte heller större möbler och annat som inte får plats i behållaren. Allt sådant måste köras till en återvinningscentral, t.ex. Görvälns ÅVC eller Bromma ÅVC (som har söndagsöppet).