ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens medgivande. Om ni önskar hyra ut i andrahand vänligen fyll i blanketten (4 exemplar), underteckna och lägg handlingarna i styrelsens brevlåda på Mäldgatan 6.

Det är endast tillåtet att hyra ut i maximalt 12 månader, sedan måste en ny blankett lämnas in.